> Přejít do kalendáře <

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

 
ICeMSK
Budou pokračovat aktivity školy jako ICeMSK ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací, Štefánkova 7/826, 741 11 Nový Jičín (dále jen KVIC)
 
Nabízené kurzy hledejte ZDE
 
ECDL
Nadále budeme jako akreditované testovací středisko ECDL CZ102 nabízet studentům i veřejnosti ECDL testování v naší testovací místnosti s využitím služeb vlastních kmenových testerů.
 
Podrobnosti ZDE
 
Střední průmyslová škola stavební
Havířov
příspěvková organizace
ID CZ102

 

 

 

ECDL (European Computer Driving Licence)
ECDL je mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti, který je používán nejen v rámci států EU, ale i mnoha dalších zemí světa.
ECDL Certifikát je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.
ECDL testování probíhá formou testů. Úroveň požadovaných počítačových znalostí a dovedností je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do 7-mi tématických oblastí (modulů). Po úspěšném složení testů ze všech 7-mi modulů získává uchazeč mezinárodně uznávaný ECDL Certifikát.
Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) založená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu.
Certifikát ECDL umožňuje: úředně doložit dosaženou úroveň schopností práce s počítačem, zefektivnit využívání výpočetní techniky a zvýšit tak svoji pracovní výkonnost, získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání, širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen na území ČR, ale i v zahraničí.
 
Podrobnější informace o ECDL na http://www.ecdl.cz

email: skola@stavha.cz
telefon: 596410498
dat. schránka: Název: SPŠ stavební, Havířov, p.o., Identifikátor: pm7e83h

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 62331566

Ochrana Osobních údajů

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz