> Přejít do kalendáře <

 

 

Povinně zveřejňované dokumenty

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 


 

 

Výroční zprávy

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022/23

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/22

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/19

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/17

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/16

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13

 


 

V souvislosti se změnou zákona č. 250/2000Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) vyplývá příspěvkové organizaci povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách nebo na stránkách zřizovatele návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů na kalendářní rok) a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok). Povinnost zveřejňovat uvedené dokumenty je jednotně zajištěna krajským úřadem na svých internetových stránkách (záložka Veřejná správa).

 

email: skola@stavha.cz
telefon: 596410498
dat. schránka: Název: SPŠ stavební, Havířov, p.o., Identifikátor: pm7e83h

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 62331566

Ochrana Osobních údajů

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz