> Přejít do kalendáře <

 

 

AKTUALITY

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Dne 9.4.2024 od 16.30h se budou konat třídní schůzky. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce našich žáků.

 


 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

sobota 16.1.2024 od 13.00 do 17.00h

 

 


 

ŠKOLNÍ PLES

 

PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ VE ŠKOLE NA RECEPCI V TERMÍNECH:
  • do 15.12.2023 denně od 8:00- 13:00 hodin, včetně 9.12.2023 (do 12:00hodin)
  • od 27. 12.2023 do 2.1.2024 denně od 8:00- 12:00 hodin po telefonické domluvě na mob: 736 247 663 (p. Macháčková)
  • od 3.1 2024 denně od 8:00- 13:00 hodin

 


 

VÝSTAVA PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OD ELAN

 


 

VÝSTAVA PRAHA

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽ PODZIM  2023 (PROJEKT ERASMUS+)

 
Vybraní žáci 2. a 4. ročníků vycestují dne 22. října 2023 na 14denní stáž do španělské Sevilly, kde se zúčastní projektu "Ekologické stavění" v rámci programu Erasmus+. Náplní stáže bude zejména výuka projektování ekologického domu v programu AutoCAD (BIM projektování).

 

 

 


Volby do školské rady

dne 2.9.2023 byly vyhlášeny volby do školské rady, bližší informace v záložce UŘEDNÍ DESKA / ŠKOLSKÁ RADA

 


 

ŠKOLNÍ PLES

 

 

PROJEKT ERASMUS+

 
Vybraní žáci 2. a 4. ročníků vycestují dne 30. října 2022 na 14denní stáž do španělské Malagy v rámci projektu Erasmus+ Ekologické stavění. Náplní stáže bude projektování ekologického domu.
 

 


PROJEKT RECKLOHRANÍ

 

 

 

 

 

 


PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

 

TERMÍN: 5.4.2022 od 14.30 do cca 16.00h

 

Zúčastnit se mohou všichni uchazeči, kteří podali přihlášku na naši školu.

Z organizačních důvodů prosíme o vyplnění dotazníku o účasti žáka. Děkujeme.

 


 

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ NA LEDĚ DNE 31.1.

 

- sraz v 7.30 h (proběhne ATG testování)

- po celou dobu akce je nutno mít nasazený respirátor

 

 


 

Dny otevřených dveří na VŠB

Dny otevřených dveří VŠB – Technické univerzity Ostrava se budou konat v pátek 21. ledna od 8 do 14 hodin a v sobotu 22. ledna od 9 do 13 hodin.

Vzhledem k probíhající pandemii se Dny otevřených dveří uskuteční formou prohlídek s průvodci. Akce se bude konat na Univerzitní aule a v budovách všech externích fakult/fakult sídlících mimo kampus. Hornicko-geologickou fakultu, Fakultu materiálově-technologickou i Fakultu strojní najdete v budově Univerzitní auly, Ekonomická fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství chystají program ve vlastních budovách.

Doprava mezi porubským kampusem a externími fakultami je zajištěna.

Pokud se nebudete moci zúčastnit osobně, můžete se zúčastnit Virtuálních dnů otevřených dveří, které začínají už ve čtvrtek 20. 1. 2022 a proběhnou souběžně s kontaktními Dny otevřených dveří.

Podobnější informace k oběma akcím najdete na webu: https://www.vsb.cz/dod  


 


 

 

Den otevřených dveří

 

V úterý 11.1.2022 od 13.00 do 17.00 hod proběhne na naší škole den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat.

 


 

Testování žáků od ledna 2022

 


podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dochází k následujícím změnám v testování žáků:

1) od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x

v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím

dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto

dni,

2) od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li

prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování

první vyučovací den v týdnu,

3) nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné

lhůtě po prodělání nemoci.


Žáci odjíždějící na lyžařský kurz se řídí instrukcemi vedoucího lyžařského kurzu.

 

INFORMAČNÍ LETÁK K TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ

 


 

Den otevřených dveří

 

V sobotu 11.12.2021 od 9.00 do 12.00 hod proběhne na naší škole den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat.

 

 


 

Třídní schůzky

 

V úterý 23.11.2021 proběhnou ve škole od 16.30h třídní schůzky. V případě, že by se epidemiologická situace zhoršila a nebylo by možné třídní schůzky konat ve škole, proběhnou online. O této skutečnosti bychom vás v předstihu informovali (na webových stránkách školy a v aplikaci Bakaláři).

 


 

Projekt - "Azbest"

Ve dnech 2.-4. listopadu se naši žáci zúčastnili projektu týkajícího se likvidace azbestu. Projekt měl dvě části - teoretickou a praktickou, kde si žáci pomocí virtuální techniky vyzkoušeli práci spojenou s likvidací nebezpečného azbestu v budovách. Fotky z akce naleznete v záložce DĚNÍ NA ŠKOLE.

 

 

Výstava v OD Elán Havířov - práce našich žáků

 

V pátek 24. září 2021 se sešly soutěžící dvojice v atriu školy, aby zrealizovaly svůj nápad na zadané téma vydlabáním do příčkovek z YTONGU.

Všechny práce budou vystaveny během listopadu 2021 v prostorách OD Elán Havířov. Více informací naleznete v záložce DĚNÍ NA ŠKOLE.

 


 

Ředitelské volno

vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25.–26.10.2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).
 
Z výše uvedeného důvodu vyhlašuje ředitel školy na 25.10. a 26.10. ředitelské volno. 

 


 

Začátek školního roku 2021/22

 

Nástup žáků do školy 1. září 2021:

1. ročníky - v 9.00 hod

2. - 4. ročníky - v 7.55 hod

 

Po příchodu do třídy proběhne testování antigenními testy. Instrukce k testování můžete shlédnout ZDE.

Informační memorandum týkající se testování žáků naleznete zde.

 

Výuka bude v 1. týdnu probíhat dle provizorního rozvrhu, který bude přístupný v aplikaci Bakaláři.

 

Další informace pro 1. ročníky

- zařazení žáků do třídy bude uvedeno ve vestibulu školy

- veškeré informace o případném nákupu pomůcek či učebnic obdrží žáci od třídního učitele (není zatím nutné nic nakupovat)

- dne 1. 9. bude žákům rozdáno potvrzení o studiu na naší škole

- informace o stravování naleznete na našich webových stránkách ZDE

- první den školy žáci obdrží přihlašovací údaje do systému Bakaláři (žákovské i rodičovské)

 

 


 

 

INFORMACE K VÝUCE

 

Zahájení prezenční výuky žáků

Dne 17. května 2021 bylo vydáno Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021:

 Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mimo jiné mění následující:

 Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách

  • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
  • nově je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
  • homogenita tříd a skupin není povinná,
  • pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání je stanovena frekvence preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně.


Toto opatření ponechává v platnosti:

▪ zejména povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest


V pátek 21.5. tedy naposledy proběhne distanční výuka a od pondělí 24.5. bude probíhat klasická prezenční výuka žáků ve škole. Protože však současně v tomto týdnu probíhají maturitní zkoušky, je nutné pečlivě sledovat suplování.

Informace pro žáky k nástupu do školy
V pondělí 24.5. začne výuka 2. vyučovací hodinou, dostavte se ale prosím do školy všichni v 8.15 hod
do tříd, ve kterých pak bude probíhat 2. vyučovací hodina. Od 8.15 do 8.45 bude probíhat testování antigenními testy (pokud jste prodělali Covid a neuběhla ode dne pozitivního testu doba delší než 90 dní nebo budete mít negativní PCR test provedený max. 7 dní předem, přineste s sebou prosím potvrzení a nebudete tak testováni).


 


 

 

Informace k výuce od 15.2.2021

Vláda prodloužila opatření z předchozího období, výuka všech žáků školy tak nadále pokračuje distanční formou.

 

Informace k výuce od 1.2.2021

Vláda prodloužila opatření z předchozího období, výuka všech žáků školy tak nadále pokračuje distanční formou.

 

Informace k výuce od 4.1. do 31.1. 2021

 

Výuka všech žáků školy bude probíhat pouze distančně, dle rozvrhu hodin v Bakalářích. Bližší informace o provozu škol v období od 27.12.2020 do 10.1.2021 ZDE.

 

 

Informace k výuce od 7.12.2020

 

Od 7.12.2020 začíná platit tzv. "rotační" výuka, která bude probíhat následovně:

 

  • týden od 7.12. do 11.12.: 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, ostatní třídy distančně (online)
  • týden od 14.12. do 18.12.: 2.A, 2.B, 2.C, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, ostatní třídy distančně (online)

Výuka bude probíhat dle rozvrhu v Bakalářích.

 

 

Informace k provozu školy od 25.11. do 30.11.2020

 

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. do 24. 11. 2020

 

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, svýjimkou škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

 

  • Prezenční výuka byla zrušena usnesením vlády ČR (č. 1022 o přijetí krizového opatření) ze dne 12.října 2020 a to do 3. listopadu 2020 (včetně), žáci jsou po tuto dobu vzděláváni distanční formou.

 


 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

V letošním školním roce jsme se zapojili do projetku Online veletrh středních škol MSK - více informací ZDE.

 

 

 


 

 

Den (ne)otevřených dveří na Slezské univerzitě v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

v úterý 26. 01. 2021 od 10:00 hod. a poté od 16:00 hod.

 

Protože současná situace nedovoluje uspořádat dny otevřených dveří s přímou účastí studentů přímo na půdě fakulty, proběhne letos toto setkání on-line. Jelikož se bude jednat z velké části o živý přenos, bude možné ze strany zájemců o studium klást dotazy.

Předpokládaná délka trvání tohoto živého vysílání bude cca 1 hodina.

Odkaz na vysílání od 10:00                         

Odkaz na vysílání od 16:00                         

Odkaz na webovou stránku                      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedení fakulty věří, že pozvání organizátorů na DEN (NE)OTEVŘENÝCH DVEŘÍ přijmete. Již je znáte z workshopů a přednášek, které každoročně probíhají v rámci předmětu Ekonomika na naší škole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

ZAHRANIČNÍ STÁŽ V ROCE 2020

 

Jak je již uvedeno níže, i přes značné komplikace způsobené covidem-19, se nám v loňském roce podařilo zorganizovat stáž našich žáků ve Španělsku. Článek, který v prosinci 2020 vyšel na stránkách ČKAITu si můžete přečíst ZDE.

 


 

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

 

V radničních listech města Havířova vyšel článek o naší žákyni - viz Radniční listy leden 2021


(výstřižek z Radničních listů leden 2021)

 


FOTOSOUTĚŽ

 

 

VÝSTAVA ŠKOLNÍCH PRACÍ U PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1990-2020)

 

kde: OD Elán
kdy: od 21.9.2020

 

 

 

Volby zákonných zástupců do školské rady SPŠ Stavební Havířov

 

Vážení zákonní zástupci žáků, pedagogičtí pracovníci a zletilí žáci školy,

Dne 11. 9. 2020 se ve vestibulu naší školy budou konat volby v době od 8.00 do 14.00 h.

Hlasovací lístky s navrženými kandidáty do školské rady obdržíte na recepci u paní Ivety Macháčkové.

 

Volební komise:

Mgr. Petr Šupol

Mgr. Iveta Bulawová

Mgr. Jaroslav Goj

 


 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21

 

Nástup do školy dne 1.9.2020:

ŽÁCI 2.-4. ROČNÍKU: od 7.55 h

ŽÁCI 1. ROČNÍKU: od 9.00 h

 

Při vstupu do školy není potřeba odevzdávat žádné potvrzení.

 


 

 

Stáž žáků ve Španělsku

 

V něděli 8.3.2020 vycestovali naši žáci na dvoutýdenní stáž do Málagy. Bližší informace o průběhu stáže a fotky naleznete zde.

 

Na obrázku může být: 16 people, stojící lidé

 


 

Druhý „letošní“ muzikál – REBECCA!

 

 

Jesus Christ Superstar v moderním pojetí přeci jen zůstal za očekáváním jak dospělých účastníků, tak i našich žáků. Ale jako opakování maturitní otázky Bible a Nového zákona to určitě stačilo. Vše důležité tam bylo.

Komu se ovšem líbil výkon Máří Magdalény, tj. Martiny Šnytové, je srdečně zván na muzikál Rebecca, kde hraje hlavní roli a snad budeme mít štěstí ji v ní v březnu vidět. Katarína Hasprová získala za svůj mimořádný výkon v roli Paní Danversové Cenu Thálie 2018.
Muzikál je, dle názoru mé manželky, natolik úchvatný, že se na něj půjde po roce podívat znovu. Tímto žánr muzikálu pro tuto školní divadelní sezónu uzavřeme a končit budeme třeskutou komedií Habaďura (29.4.2020).

Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.

 

 


 

 

 

 


 

 

20. REPREZENTAČNÍ PLES

 

 

 

STÁŽ NAŠICH STUDENTŮ VE ŠPANĚLSKU

 

 

První skupina 16 žáků naší školy vycestuje v neděli 27. října 2019 na 2 týdenní odbornou praxi do španělské Sevilly.

Zajímá-li vás, co se tam děje, sledujte zde.

 


 

Slavný rockový muzikál – JESUS CHRIST SUPERSTAR!

 

Dokonalá svatba byla našimi žáky hodnocena veskrze pozitivně, i přes její vulgárnost a snadnou očekávatelnost vývoje zápletky. Jednalo se začátek divadelní sezóny, proto tedy i něco lehčího a jednoduššího se nabízelo. Teď nás čekají dva muzikály.

A to slavná rocková „vypalovačka“ JESUS CHRIST SUPERSTAR. Děj pojednává o posledním týdnu Ježíše Krista až do jeho ukřižování. Kontroverzní je zejména to, že je příběh vyprávěn z pohledu Jidáše Iškariotského.

Takže využijte další divadelní možnosti v tomto školním roce a pozvěte někoho do divadla. Nebo si můžete splnit „povinnou“ návštěvu kulturního zařízení. Blíží se i Vánoce a rocková opera by mohl být hezkým dárkem.

Vstupenky mám již u sebe, přineste si s sebou rovnou peníze (a obdržíte i vstupenky). Přednost mají ti, kteří využijí společnou dopravu naším autobusem. Výhody cesty s námi naleznete níže a v přiloženém souboru.

Opět platí pravidlo: "Kdo dříve přijde, sedí blíže k jevišti" a v autobuse nestojí!!! :-D

Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.

Zdraví Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. (organizátor)

 


 

 

 

První letošní představení začínáme vtipnou komedií na téma svatby!

 Zahajujeme opět letošní návštěvy večerních divadelních představení v ostravských divadlech. Prvním, na úvod lehčím, žánrem bude komedie DOKONALÁ SVATBA. Dále také tato sezóna slibuje velké divadelní „pecky“ – Jesus Christ Superstar (po 2 letech jsem konečně sehnal vstupenky), muzikál Rebecca a komedie Habaďůra, na které jsme již byli před 4 lety, ale je natolik úžasná, že ji klidně uvidím znovu.

Takže využijte první divadelní možnosti v tomto školním roce a pozvěte někoho do divadla. Nebo si můžete splnit „povinnou“ návštěvu kulturního zařízení.

Vstupenky mám již u sebe, přineste si s sebou rovnou peníze. Přednost mají ti, kteří využijí společnou dopravu naším autobusem. Výhody cesty s námi naleznete níže a v přiloženém souboru. Po naplnění autobusu jsou zbylé vstupenky k dispozici pro zájemce s vlastní dopravou.

Opět platí pravidlo: "Kdo dříve přijde, sedí blíže k jevišti"!

Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.

 


 

Mobilní aplikace Bakaláři

 

Pokud se vám nezobrazují korektně všechny informace v mobilní aplikaci Bakaláři nebo se vám nezobrazují některé moduly - proveďte odebrání svého profilu a poté si ho obnovte. Tím by měl být tento problém vyřešen. V současné chvíli (31.8.2019) byste všichni již měli vidět své stálé rozvrhy (ještě bude docházet k jejich úpravám) a také rozvrh výuky na příští týden. Ve webové aplikaci by mělo být vše vidět bez problémů.

 

 

 


 

Začátek školního roku 2019/20

 

Školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2.9.2019:

 

žákům 2. až 4. ročníků od 7.55h

žákům 1. ročníku od 9.00h, vemte s sebou občanský průkaz, vysvědčení z 9. ročníku, psací potřeby, případně 115Kč jako zálohu na čip pro stravování.

Všem žákům budou první den vydávána potvrzení o studiu.

 

Informace k výdeji obědů

Dne 2. 9. 2019 (pondělí) nebude školní jídelna vydávat obědy z důvodu odstavení dodávky elektrické energie.

Všichni strávníci, jsou tedy hromadně přihlášeni ke stravnému od 3. 9. 2019.

Žáci prvních ročníků budou přihlášeni ode dne následujícího po připsání částky jistiny ve výši 1000,-Kč na účet 115-7506180207/0100 a zakoupení stravovacího čipu, který je možno zakoupit hotově v kanceláři školní jídelny již první školní den.

 


 

Na Dni učitelů v Havířově byla oceněna Ing. Naďa Drbušková

 

Ing. Naďa Drbušková získala další ocenění. Před čtyřmi lety byla oceněna za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost v rámci Moravskoslezského kraje, v roce 2017 postoupila až do semifinále celostátní soutěže Zlatý Ámos a letos získala ocenění města Havířova při příležitosti konání Dne učitelů (28.3.2019) v kulturním sále Reneta. Naše Střední průmyslová škola stavební dva roky po sobě získala toto prestižní ocenění v konkurenci ostatních učitelů z havířovských základních, středních odborných škol a gymnázií. Minulý rok se to povedlo našemu pedagogovi Mgr. Jiřímu Okrouhlému Ph.D.

Oceněna byla za svou dlouholetou pedagogickou i odbornou činnost na poli stavebních konstrukcí. Nad rámec svých běžných pedagogických povinností pravidelně pořádá a navštěvuje odborné stavařské soutěže, na kterých žáci pod jejím vedením získali četné úspěchy. Mezi její nejoblíbenější soutěže patří Bridge Builder Contest, Hala roku Junior a kreativní soutěž s použitím stavebního materiálu Ytong.

Po vydání oficiálního DVD rádi (s jejím svolením) zveřejníme její video medailonek, který byl o Ing. Drbuškové natočen pro potřeby slavnostního večera Dne učitelů.

Ing. Nadi Drbuškové velice gratulujeme k získanému ocenění a děkujeme za vše, co pro naše žáky organizuje a připravuje. Věříme, že tato cena ji opět povzbudí k další pedagogické činnosti a bude naší školu stále úspěšně reprezentovat.

Záznam ze slavnostního večera naleznete v reportáži TV Polar (od 3:21 h):

https://polar.cz/porady/havirovsky-expres/havirovsky-expres-30-03-2019-16-23

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

Hezký den všem,

Do třetice Shakespeare – a zároveň poslední organizované představení!

Vstupenky na DONAHA zmizely během 5 dní. Ovšem ti, na které nevyšlo, nemusí smutnit. Je tady hned další divadelní "bomba" za necelých 14 dní.

Poprvé Veselé paničky windsorské „vypekli“ prostopášného Falstaffa i v jeho rockovém podání, podruhé se sám Zamilovaný Shakespeare zamiloval v přímém přenosu. Do třetice přinášíme k poctě slavného anglického mistra dramatu jeho adaptaci komedie Zkrocení zlé ženy. Jedná se o JAZZOVÝ muzikál a osobně jsem zvědav, jak se adaptace bude lišit od „klasického“ pojetí.  Protože u Paniček se většina mladého publika (studentů naší školy) nakonec kupodivu shodla, že Shakespeare je lepší v klasickém pojetí, než v rockovém a lascivně podbízivém kabátě.

Takže využijte poslední divadelní možnosti v tomto školním roce a pozvěte někoho do divadla. Nebo si můžete splnit „povinnou“ návštěvu kulturního zařízení.

Představení má i „hamletovskou“ slevu, což znamená, že vstupenka stojí pouze 120 Kč. Za tuto cenu se do multikina nedostanete ani náhodou. Vstupenky mám již u sebe, přineste si s sebou rovnou peníze (a obdržíte i vstupenky). Přednost mají ti, kteří využijí společnou dopravu naším autobusem. Výhody cesty s námi naleznete níže a v přiloženém souboru.

Opět platí pravidlo: "Kdo dříve přijde, sedí blíže k jevišti"!

Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.

 


 

Soutěž Talent 2019 startuje již 8. 3. 2019 prvním výběrovým kolem

Talent je soutěží amatérských sólových zpěváků populární hudby, určenou dětem a mládeži ve čtyřech věkových kategoriích od 6 - 25 let.
Soutěžící, které vybere odborná porota ve výběrových kolech, postoupí do finále Galakoncert Talent 2019, které se bude konat 10. 5. 2019.    

Aktuální informace a přihláška v elektronické verzi na www.talent-havirov.cz

 


 

AKCE DNE 31.1.2019

 

 

 

 

 

 

DONAHA - HOLÉ DUPY PODRUHÉ!!!

 

Nebylo moc lepších komedií, které jsem osobně navštívil na prknech Divadla moravskoslezského. Proto jsem znovu zařadil do repertoáru hru DONAHA! (Holé dupy). Naposledy jsme na ní byli v roce 2014, což již nikdo ze současných čtvrťáků nepamatuje. Tuto taškařici o partě ostravských horníků, která si začne vydělávat jako parta striptérů, si nenechám ujít znovu. A nespornou komickou složkou je i použití našeho „kratkeho“ dialektu, který je tak známý všem obyvatelům Moravskoslezského kraje. I když hra trvá 3 hodiny 15 minut, stejně to uteče jako voda a bránice dostanou zabrat.

Vstupenky mám již u sebe, přineste si rovnou peníze. Přednost mají ti, kteří využijí společnou dopravu naším autobusem. Výhody cesty s námi naleznete níže a v přiloženém souboru. Dlouho neváhejte, už teď mám zamluveno 30 ks vstupenek!

Opět platí pravidlo: "Kdo dříve přijde, sedí blíže k jevišti"!

Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.

Zdraví Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. (organizátor)

 


 

Školní ples

 

 


 

 

Mikuláš se stavebkou

 

Ve středu 5.12. proběhne od 15.00 do 17.00h před obchodním domem Elán tradiční akce "Mikuláš se stavebkou". Můžete se těšit na Mikuláše, čerta i anděla, ale také na drobné dárky. Přijďte se podívat a pobavit se.

 

 


 

Informace o stravování

 

Dne 20.11.2018 se nebude z technických důvodů možno stravovat ve školní jídelně. Děkujeme za pochopení.

 


 

Nová sekce na našich stránkách

Nově sledujte sekci Pro žáky/Informace zajímavé nabídky, informace a mnoho dalších informací pro žáky školy.

 


 

DIVADLO

Maškaráda Terryho Pratchetta je úžasnou oddechovkou na začátek naší školní divadelní sezóny!!!

Zahajujeme opět letošní návštěvy večerních divadelních představení v ostravských divadlech. Prvním, na úvod lehčím, žánrem bude Maškaráda. Osobně jsem velký fanoušek parodické fantasy, kterou ve svých knihách mistrovsky podává Terry Pratchett. Tohoto autora si nenechám ujít (mé oblíbené knihy jsou Mort, Těžké melodično, Zas®laná pošta, Stráže, stráže apod.), ovšem nikdy jsem neviděl žádnou z jeho knih ztvárněnou v podobě dramatu. Podle recenze (v příloze) se jedná o opravdu podařenou knižní adaptaci. Terry Pratchett spadá i do školních osnov v rámci fantasy literatury, proto se nabízí tato možnost i k maturitě, kde tuto hru můžete vyměnit za knihu.

Vstupenky mám již u sebe, přineste si rovnou peníze. Přednost mají ti, kteří využijí společnou dopravu naším autobusem. Výhody cesty s námi naleznete níže a v přiloženém souboru. Dlouho neváhejte!

Opět platí pravidlo: "Kdo dříve přijde, sedí blíže k jevišti"!

Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.

Zdraví Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. (organizátor)

 

 


 

Informace policie ČR

informace o aktuálním užívání canabinoidů v našem regionu - zde.

 

 


 

26. ročník Celostátní matematické soutěže

 

Dne 23. 3. 2018 reprezentovalo 6 studentů naší školu v Celostátní matematické soutěži, která se koná současně ve 22 městech České republiky. Titul úspěšného řešitele celostátního kola matematické soutěže získali Zuzana Lamlová z 1.C a Michal Pecháček ze 4.B., který obsadil 18. místo ze 132 soutěžících.

Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 


 

Kurz "Základy diferenciálního počtu"

 
Úvodní kurz výpočtů pro letošní absolventy naší školy. Příklady vybrány ze skript řešených úloh, která jsou k dispozici i v elektronické podobě. Vhodné pro zájemce o studium na vysoké škole. Sraz účastníků ve středu 6.6.2018 v 8.00 v učebně Fyziky.
Zájemci nechť se mi ozvou na mail: bulawova@ssstav-havirov.cz.

 

 


 

BRIDGE BUILDER CONTEST - OSTRAVA 2017

 

14. listopadu 2017 se žáci naší školy opět zúčastnili soutěže ve stavění mostů ze špejlí na VŠB TU - Ostrava.

Žáci III.A LUKÁŠ SLÍVA, ROBERT DONATH A PETR GRÁC uspěli a za své dílo získali "ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY ZA ORIGINALITU"

 


 

DIVADLO - ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

 

Zamilovaný Shakespeare – další shakespearovské téma, tentokrát přímo o jeho životě!!!

Veselé paničky windsorské „vypekli“ prostopášného Falstaffa i v jeho rockovém podání. Komedie, která ničím neurazila, ale také nepřinesla žádné extra velké divadelní pokochání a bouřlivé výbuchy smíchu (kromě postavy fjancouzského jékaže) jako např. u Donaha nebo pověstnou „třešničkou“ loňské sezóny Habaďůrou. Většina mladého publika se nakonec kupodivu shodla, že Shakespeare je lepší v klasickém pojetí, než v rockovém a lascivně podbízivém kabátě.

Dalším představením bude Shakespeare a k tomu zamilovaný. Kdo zná filmovou verzi, jistě uzná, že se jedná o skvělé natočený snímek o životě velkého anglického dramatika. Životopisné filmy jsou většinou nuda, ale 7 Oscarů svědčí o tom, že se filmové zpracování nebývale povedlo. Jsme zvědaví na jeho divadelní pojetí – recenze zatím slibují velkou podívanou.

Po listopadu nastane krátká divadelní pauza a další dvě představení navštívíme v období únor – duben. Slíbeny máme muzikály Kiss me Kate – muzikálová adaptace Zkrocení zlé ženy a divadelní „pecku“ na závěr Jesus Christ Superstar. Takže využijte poslední divadelní možnosti v tomto kalendářním roce a pozvěte někoho do divadla a dejte mu tak hezký vánoční dárek.

Vstupenky na Shakespeara mám již u sebe, přineste si s sebou rovnou peníze (a obdržíte i vstupenky). Přednost mají ti, kteří využijí společnou dopravu naším autobusem. Výhody cesty s námi naleznete níže a v přiloženém souboru.

Opět platí pravidlo: "Kdo dříve přijde, sedí blíže k jevišti"!

Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.

Zdraví Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. (organizátor)

 


 

ŽÁCI VYTVOŘILI PANENKU SILVII (projekt Erasmus+)

 

 

 


 

1. divadelní představení - Veselé paničky windsorské

 

Zdravím všechny milovníky a milovnice divadla,

opět jsem naplánoval 4 představení v tomto školním roce a zde máte upoutávku na první z nich. 

 

A na začátek pořádná komedie a ještě k tomu od „Šejk-spíra“!!!

Máme tady již v pořadí 7 rok, kdy navštěvujeme večerní představení v okolních kamenných divadlech. Dodržujeme tradici a opět jsme pro vás nachystali spektakulární divadelní zážitky v podobě komedií a muzikálů, které se letos ponesou v duchu nejslavnější dramatika světa Williama Shakespeara (Jesus Christ Superstar, Zamilovaný Shakespeare, Kiss me Kate – muzikálová adaptace Zkrocení zlé ženy). Začínáme klasikou Veselé paničky windsorské, která se hodí i do seznamu maturitní četby. Komedie jako řemen, kde o výbuchy smíchu nebude nouze.

Vstupenky mám již u sebe, pokud máte o představení zájem, přineste si s sebou rovnou peníze (a dostanete už i vstupenky). Přednost mají ti, kteří využijí společnou dopravu naším autobusem. Výhody cesty s námi naleznete v přiloženém souboru.

Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.

Opět platí pravidlo: "Kdo dříve přijde, lépe vidí"!

Zdraví Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. (organizátor)

 


 

Havířovská stavebka opět jede do španělské Sevilly

 

V termínu 14.-29.1.2017 vycestovala první skupina 16 žáků do španělského města Sevilla. Naučili se základy španělského jazyka, pracovali v programu AUTOCAD, ale poznali také krásy čtvrtého největšího španělského města. Dalších 16 žáků odjíždí 23.9.2017 do stejného místa, aby i oni úspěšně absolvovali 14 denní zahraniční stáž.

O lednové stáži si můžete přečíst v Radničních listech.