> Přejít do kalendáře <

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

 

Základní informace o přijímacím řízení konaném v roce 2024

 

Pro školní rok 2024/25 plánujeme přijmout 90 uchazečů.
 

 

  • Do hodnocení přijímacího řízení budeme počítat průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
     
  • Všichni uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (test z CJL trvá 60min, test z MAT 70min)
     
  • Každý uchazeč koná testy ve dvou termínech - 12. a 15. dubna 2024.

 


 

Přihlášení k přijímací zkoušce
 

  • přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč řediteli střední školy na 1. kolo do 20. února.

  • nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře


 


 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do oboru 36-47-M/01 Stavebnictví - zaměření pozemní stavitelství, dopravní stavitelství, architektura a design.
 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

 


 

Další informace můžete získat za stránkách Moravskoslezského kraje a na stránkách CERMAT a nově také na těchto stránkách.

 

 
 

email: skola@stavha.cz
telefon: 596410498
dat. schránka: Název: SPŠ stavební, Havířov, p.o., Identifikátor: pm7e83h

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 62331566

Ochrana Osobních údajů

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz